Lars Lindewall
Ordförande
Tel: 0733 983141


    

Catrin Stengård
Ordinarie ledamot/sekreterare 2

Trädgårdar, gårdar


Kim Nixon
Ordinarie ledamot/sekreterare 1

Föreningslokalen

Eric Marklund
Ordinarie ledamot


 


Fredrik Bernholm
Suppleant
Marcus Gralde
Suppleant

Styrelse

Vid ordinarie föreningsstämman 2017-04-27 valdes nuvarande styrelse.

Uppgifter om mandatperioder finns i årsmötesprotokollen 2016 och 2017

Är Du intresserad av styrelsearbete? Tveka inte att anmäla ditt intresse till: valberedning@sannadalshojden.se    
Tveka heller inte att höra av dig till oss med frågor och synpunkter! Antingen direkt till någon ledamot eller genom att fylla i nedanstående formulär:

 

© Sannadalshöjden 2018 • Producerad av Revide AB

BRF Sannadalshöjden
Sannadalsvägen 14
117 65 Stockholm
styrelsen@sannadalshojden.se